The one I love (Charlie McDowell) -> Slecht

One-I-Love_-The_web_1Bij The one I love verwachtte ik een romantische maar ook simpele film omdat de trailer de indruk wekt dat het hier om triviale zaken gaat. Misschien was ik beïnvloed door Mark Duplass zijn rol in de HBO-serie Togetherness, waarin hij voornamelijk bezig is met burgerlijke relatieproblemen. Deels komt zijn rol in de serie overeen met die in The one I love, maar het is net anders. Lees verder